• icon
 • icon
 • icon
 • icon
footer-mbl
馬房 貼士001.png

賽馬貼士有幾準? | 講您知收到貼士應該要點做好

賽前馬房賽馬貼士滿天飛

每逢賽馬日各大馬經都會有名家專欄作賽馬貼士推介,有D人會收到馬房賽馬貼士來料,有D就話大馬主俾堅料,究竟係馬房賽馬貼士真係得?定係生埃毒藥居多?等我文西今日話分析下俾大家聽。

馬房 貼士002.png

其實所謂既馬房賽馬貼士,真係跑完出來先知準唔準確,好多時都真係見到淨係得個馬名,完全有任何分析,或客觀數據或舉論去支持所謂的賽馬貼士,呢D馬房貼士真係只可作為參考居多。如果有留意各大賽馬日報入面的分析,再加上自己做完功課的意見,睇下會唔會出玩好大衝突再作決定,因為各大賽馬日報入面的賽馬貼士都會有分析附帶,馬迷都可睇下會其觀點,再與自己觀點對比,睇下是否值得參考。有時可能自己分析都會有錯或有所缺失,多參考別人的賽馬貼士及分析介紹,點都會有所得著。

網上入會平台賽馬貼士work 唔work?

坊間上有好多平台俾貼士,不過係會員制,而要付費才會有所謂的賽馬貼士。但實情係堅定流?真係俾左錢科左水先知D賽馬貼士是龍定是蟲。但綜合各方口碑及筆者客觀分析,筆者得出有1個付費賽馬貼士平台是值得入會攞貼士名分析,就係王登平(平叔)賽馬貼士。王登平係香港退休資深練馬師,從練數十載,而且問平叔攞賽馬貼士唔係隨時隋地都可以入會,每季開鑼前先有為數不多的配額可供入會,因為有時會由平叔即場講解現場授課所以限制左人數會對每名付費會員都公平,因為發問增加分析技巧及知識都會更多機會。始終平叔都係資深練馬師,佢既睇馬角度及眼光,同普羅馬迷都會有大分別,而且仲有賽馬貼士及即場分析,比其他收費平台更值得參考。

馬房 貼士003.png

興記賽馬預測貼士好高質?

如果講免費的賽馬貼士,各大網上平台及聊天群都有好多賽馬貼士推介,經筆者深入了解後,由FACEBOOK轉左係聊天群的及放賽馬貼宜的興記賽馬預測貼士可以參考及留意下。筆者都分析左幾個賽日興記賽馬預測貼士係聊天群所俾出來的賽馬貼士,發覺興記賽馬預測貼士係每個賽日都有貨會交到。興記賽馬預測貼士其中一個賽日中2Q 2T 8PQ,成積都頗為突出,有一日就3Q 5PQ不過不失,總括來講免費的賽馬貼士來講,興記賽馬預測貼士真係相當有水準!

馬房 貼士004.png

而且興記賽馬預測貼士唔係場場都會俾,如果真係分析唔到或者冇心水,興記賽馬預測貼士係會不作提供,呢一樣文西係非常欣賞,興記賽馬預測貼士唔會因為免費提供賽馬貼士就交行貨。所以興記賽馬預測貼士再加上自己個人賽前分析,絕對個大大提升左大眾馬迷贏大錢的機會。

賽馬直播貼士又得唔得?

去到賽馬日,不講電視或大氣電波都有賽馬直播俾大眾馬迷收聽或收睇,去到每場賽事臨場都會有賽馬貼士即場提供俾聽眾。而頗為值得詳細參考既係MYTV SUPER 收費電視18台的貼士,因為主持人方駿暉的分析中肯獨到,唔係淨係俾曬熱門,而且會講解好多普羅馬迷都未切必會睇到或者去睇的細微之處,但往往因為呢D被忽略的地方而隨時導致分析出錯而輸錢。方駿暉係筆者參與了三十多年的賽馬博彩以來最欣賞的評馬人,沒有之一之說。好多其他評馬人都唔夠膽講既賽馬資訊,方駿暉都大膽直說,應批評就批評,應讚賞就讚賞,唔會人云亦云,方駿暉的做人處事又賽馬分析都值得我地借鏡及參考。而商業電台雷霆881的賽馬直擊都可以參詳一下,因為有時半冷馬提供既準確度都唔錯,鍾意刀仔鋸大樹既你可以認真聽聽,隨時有意想不到的收獲。

總括來講,坊間上面包括網上或非網上的賽馬貼士都好有參考性,如果願意付費購買分析及臨場貼士,平叔絕對係一個好選擇,而有時間去每個賽日都睇賽馬真播,可以申請埋MYTV SUPER 18台,主持人方駿暉評馬見解獨到,絕對可以幫到大家贏大錢。

-以上純屬 達文西 個人意見

Q&A

文章分類
  友站連結
  貼士體育專享
  凸高返水回贈
  game-btn
  免費競猜
  試試您眼光
  game-btn